Dat vinden we een geweldig gebaar! Voor € 1.500 ben je Founding Friend van Follow the Money.

Maak het bedrag over op rekeningnummer NL 28 TRIO 0390 3696 32, ten name van Follow the Money.

Vermeld daarbij als mededeling ‘Founding Friend’ en vermeld ook je e-mailadres en 'factuur' indien je een factuur wilt ontvangen.

Enorm bedankt voor je steun!

Heb je het antwoord gevonden?