Wat kan ik nog meer op FTM.nl?
Sophie Stadhouders avatar
Geschreven door Sophie Stadhouders
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Op onze site staan duizenden, vaak lijvige artikelen. We willen je een zo prettig

mogelijke lees-, kijk- en luisterervaring geven en daarom hebben we een paar

dingen bedacht die je helpen om je weg te vinden.

Auteurs of dossiers volgen

Zo kun je op een eenvoudige manier auteurs of dossiers volgen. Telkens als er

een nieuw artikel verschijnt wat je belangstelling heeft, krijg je van ons een

seintje in je mail. Als je onze app gebruikt ontvang je ook een pushnotificatie.

Audio

Als je artikelen wilt beluisteren in plaats van lezen, kan dat ook. In de app krijg je via het tabblad ‘audio’ een overzicht van al onze voorgelezen artikelen en onze

podcasts. We streven ernaar dat op den duur elk artikel door de auteur wordt

voorgelezen. Zo ver zijn we nog niet, maar het audio-aanbod neemt elke week

toe.

Verbanden tussen artikelen

Een manier om het verband tussen onze onderzoeken te ontdekken, is

de knop ‘connecties’ die je bij elk artikel ziet. Daar kun je zien welke personen,

organisaties of thema’s er in een verhaal voorkomen en aan wie en wat ze zijn

gelieerd. Vaak ontdek je op die manier verrassende verbanden en andere

relevante artikelen die we eerder hebben gepubliceerd.

Was dit een antwoord op uw vraag?