Het is mogelijk om een bijdrage na plaatsing te wijzigen. Daarvoor moet je natuurlijk wel eerst ingelogd zijn. Ga je naar de desbetreffende bijdrage en klik je bij opties op ‘bewerken’.

Het is niet mogelijk om je bijdragen zomaar te verwijderen. Als je echt een goede reden voor verwijdering denkt te hebben, stuur dan een e-mail naar info@ftm.nl. Wij beoordelen per geval of we aan dat verzoek voldoen.

Heb je het antwoord gevonden?